Kunsträume

Přejít na obsah
Výstavy > mimořádná výstava
    
Friedrich Saller
Narodil se v roce 1958 v městě Regen v Bavorském lese. Jeho tvorba je zaměřená na fotografování krajin a aktů kategorie „fine art nude“ ve středním a velkém formátu. Těžištěm jeho díla je klasická černobílá
fotografie, zabývá se také historickými fotografickými metodami. Friedrich Saller neustále hledá kontakt s klasickou analogovou fotografií, jakož i s počátky fotografie. Jeho tvorbu ovlivnila fotografická díla průkopníků klasické fotografie Ansela Adamse, Imogeny Cunninghamové, Westonů i dalších. Workshopy u Coleho Westona způsobily jeho zájem o prvopočátky fotografie a americkou krajinářskou fotografii.
Friedrich Saller vede pravidelně dialog s Kim Westonem a dalšími, v této oblasti, uznávanými fotografy. Díky účasti na workshopech a výstavách vznikly četné kontakty a přátelství s umělci klasických metod
černobílé fotografie v Německu, Evropě a USA. Saller prezentuje svoji tvorbu na mezinárodních výstavách v USA, Mexiku, ve Španělsku, na Ibize, v Rakousku, ve Francii a Itálii.


Návrat na obsah