Kunsträume

Přejít na obsah
Výstavy > mimořádná výstava > Čtyři generace Westonů
Jutta Pointner - Textil ● umění ● obrazyRozsáhlost projevu, intenzita barev a působivá síla symbolu, tak se vyznačují díla hornorakouské
umělkyně Jutty Pointnerové. Nepracuje se štětcem ani s plátnem, nýbrž s tkalcovským stavem. Umělecké dílo skládá zdlouhavou prací niť za nití.
Ve svých textilních obrazech podává zprávu „o nejrozličnějších formách vzrůstu přírody, o skrytých náhledech a výhledech, o obezřele se jevících
fragmentech tvarů až po formy profilů podobných lidem“ (Mgr. Dr. Peter Assmann). Kontrastní, ale harmonická hra barev a až takřka archaicky
působící uzpůsobení obrazu zprostředkovává jak oku, tak i duši intenzivní zážitek plný pohnutek. Galerie umění „Kuns(t)räume …grenzenlos“ byla
otevřena v červenci roku 2013 v historické budově bývalé pošty v Bayerisch Eisenstein. Na více než 700 m² tato galerie, poblíž hraničního nádraží,
představuje uměleckou tvorbu v regionu mezi Dunajem a Vltavou. Současné umění se zde prolíná s tvorbou dřívějších generací. Nabídku galerie
doplňuje filmová projekce a obchod se suvenýry. V obchodě se suvenýry naleznete výrobky z dílen regionálních řemeslníků, zajímavé předměty ze skla
nebo ze dřeva, a to jak v tradičním, tak i v moderním provedení.
Návrat na obsah