Max Huber - Kunsträume

Přejít na obsah

Max Huber

Výstavy > mimořádná výstava
Max Huber (1920 - 1987) - Nahlédnutí
Druhá část výstavy se skládá z obrazů Maxe Hubera a přivádí do expozice pestrou hru barev. Dílo umělce narozeného v Hengersbergu se vyznačuje kontinuálním vývojem, střídáním techniky i stylu. A právě to činí jeho tvorbu tak zajímavou a rozmanitou. Návštěvník může zhlédnout jak jeho naprostou abstrakci, tak i umělcovu práci zdůrazněných citových period, plných bouří a nutkání. Huberovo umělecké spektrum kompletuje symbióza expresionismu a impresionismu. Upřednostňovaným námětem Maxe Hubera byl jeho rodný kraj – pohoří Bavorského lesa, nížiny Dunaje a řeky Isar – stejně jako lidé s ním spjatí. Huber zemřel v Deggendorfu v roce 1987 a zanechal po sobě obsáhlé dílo, do něhož nyní galerie Kuns(t)räume poskytuje působivé nahlédnutí.
Návrat na obsah