Kunsträume

Přejít na obsah
Výstavy > mimořádná výstava > Čtyři generace Westonů
  
Joan Miró - jeho mistrovské dílo v galerii Kuns(t)räume

Naprosto nezaměnitelné - tak je možné charakterizovat umění Španěla Joana Miró. Barevnost jeho obrazů a neobyčejná výmluvnost forem z něj udělaly jednoho z nejpopulárnějších umělců 20. století. Galerie Kuns(t)räume poskytuje náhled do jeho grafické tvorby a zavádí návštěvníka do umělcova pestrého a temperamentního světa. Joan Miró (1893 - 1983) byl, co se týče umění, univerzální génius. Jeho tvořivost sahala od
malířství, přes sochařství až po tvorbu keramiky a koberců. Zálibu vyvinul pro grafické techniky. Litografie u něho zaujala v padesátých letech minulého století přední místo. Tato metoda mu umožňovala ponechat své spontánnosti a intuici volný běh.
Miróva řeč obrazů s abstraktními a geometrickými tvary, stylizovanými ztvárněními zvířat a lidí, tak jako s neustále se objevujícími nebeskými tělesy a intenzivními barvami je jedinečná. Obrazy ponechávají pozorovateli vždy prostor pro vlastní interpretaci a činí z výstavy objevitelskou cestu plnou fantazie.

Návrat na obsah