Salvatore Dali - Kunsträume

Přejít na obsah

Salvatore Dali

Výstavy > mimořádná výstava

Salvador Dalí a jeho mistrovská grafická díla

Mimořádná výstava v  Bayerisch Eisenstein od 1. prosince 2013 do 23. března 2014

Salvador Dalí (1904-1989), velký španělský surrealista, jenž patří k  nejznámějším světovým uměleckým osobnostem. „Come into my brain – vstupte do mého mozku", tak kdysi zval obdivovatele svých obrazů do zcela osobitého světa svých myšlenek a uměleckých vizí. A právě to si nyní mohou v  bohaté míře dopřát i návštěvníci nové galerie umění s  názvem Kuns(t)räume v  Bavorské Rudě (Bayerisch Eisenstein). Celkem 300 originálně signovaných prací umožňuje detailní náhled na nenapodobitelné umění Salvadora Dalího, které do těžiště své tvorby kladl myšlenky zabývající se odhalením světa iluzí, snů a přání a koneckonců i hluboké sebepoznání. Právě motivy Dalího olejomaleb, jako například „rozplývající se čas", se pro mnohé staly pojmem a byly již nesčetněkrát reprodukovány.

Výstava v  umělecké galerii Kuns(t)räume se ale věnuje jinému, méně známému aspektu Dalího tvorby, a to jsou  grafiky. Zde vystavené, z velké části barevné tiskové litografie, dřevoryty a rytiny  představují zcela ojedinělý komplex v rámci jeho souborného díla. Při tvorbě grafických prací se Dalí často pomyslně obracel ke klasikům světové literatury, čímž vznikly jeho velké cykly, obsáhlé soubory grafických listů a náročně ilustrované knihy.

V umělecké galerii v Bavorské Rudě je vystaven Dalího patrně nejznámější cyklus grafických prací. Jedná se o litografie k „Donu Quijotovi". Salvador Dalí ilustroval tento román fascinujícím způsobem, přičemž tu a tam sáhl i k neobvyklým metodám a technikám, např. k malování rohem nosorožce nebo k  házení barev v  sáčku na plátno. Na výstavě je k vidění také 100 listů k Danteho „Božské komedii". Tyto ponuré vize se zde střídají se sentimentálními nebo smyslnými scénami.

Největší zvláštností jsou ale tzv. „Caprichos", 80 rytin suchou jehlou, ve kterých Dalí surrealisticky přepracoval rytiny Francisca de Goyi (1746 – 1828). Goya tematizoval politické a sociální nespravedlnosti své doby stejně jako iracionalitu člověka a tato témata Dalí nově interpretoval. Opravdovou raritou jsou vzácné fotokoláže stejně jako Dalího trojdimenzionální grafiky s názvem „10 receptů na nesmrtelnost". Kromě „Hledání pokladu Svatého Grálu" je možné v Bavorské Rudě obdivovat trovněž i  ilustrace k „Alence v říši divů" a další vzácnosti z Dalího tvorby.

Výstava je obohacena dvaceti fotografiemi Václava Chocholy, mistra české fotografie. Ten měl při své návštěvě Paříže v roce 1969 příležitost Salvadora Dalího dokonce fotografovat a na svých záběrech tak zvěčnit skutečně jedinečné scény.

V galerijním obchodě naleznete regionální ruční výrobky, zajímavé předměty ze skla nebo ze dřeva, a to jak v tradičním tak i v moderním provedení.

Výstavní prostory se nacházejí přímo vedle hraničního nádraží v Bavorské Rudě a jsou tak snadno dostupné i z České republiky.Návrat na obsah