Kunsträume

Přejít na obsah
Výstavy > mimořádná výstava
Skleněné objekty a obrazy
Sklo a Bavorský les jsou spolu neoddělitelně spojeny. Také Theodor Sellner, pocházející z obce Regenhütte u Bavorské Rudy, učinil sklo médiem svého uměleckého vyjádření. Svým dílem významnou měrou ovlivnil hnutí studiového skla a stal se jedním z mezinárodně renomovaných a četnými cenami ohodnocených umělců. Theo Sellner ovládá sklo s technickou precizností, mistrovsky jej dokáže dle svých představ formovat. Neustále zkoušel nové technologie, jež přiváděl až do krajnosti. Samotný materiál přitom hraje jen vedlejší roli. V první řadě jde umělci o to, aby znázornil svůj pohled na svět. Svým humanismu zasvěceným duševním bohatstvím se nezdráhá poukázat na společenská pochybení a vyjádřit nesouhlas s nimi. A to ať se jedná o politiku, či náboženství nebo ve světě všudypřítomném pokrytectví. Jeho umění se tím občas stává i nepohodlné, o to však více výrazné.
Skulptury Theodora Sellnera působí jako archaické postavy a objekty z mystického světa. Avšak v žádném případě nejsou hrozivé. Svědčí naopak o Sellnerově pacifistickém pohledu na svět. Často kombinuje sklo s jiným materiálem, jako je dřevo či kov. Tak, jak ve své tvorbě se sklem neustále hledá novou orientaci, tak i nedávno pro sebe objevil plátno. Kombinací malby a koláže nechává vzniknout působivé malířské práce, jež jsou stejnou měrou jak dojemné tak i výmluvné, umocněné velkoplošným znázorněním. Na výstavě v galerii Kuns(t)räumen prezentuje Theodor Sellner tyto obrazy veřejně poprvé. Výstava pojímající celé poschodí tak v každém případě zanechá v návštěvníkovi nesmazatelný dojem.

Kdo hledá hranice skla, ten běží za horizontem. (Citát Theodora Sellnera)

Návrat na obsah