Kunsträume

Přejít na obsah
Výstavy > mimořádná výstava > Čtyři generace Westonů

Josef Váchal
Malíř a grafik Josef Váchal patří za jednoho nejoriginálnějšího českého umělce 20. století. Jeho nejvýznamnějším dílem je velkoformátová umělecká kniha „Šumava umírající a romantická“. Skvostné barevné dřevorytiny ilustrují ono začátkem
třicátých letech minulého století vzniklé dílo, ve kterém Váchal vyjádřil své až dodnes aktuální myšlenky o osudu a budoucnosti přírody. Váchal vytisknul pouze 11 exemplářů. Známy jsou jen čtyři knihy, jež se dochovaly. Jednu z těchto čtyř svázaných originálních vydání lze na výstavě spatřit. Kromě toho jsou zde prezentovány grafiky se zobrazeními z knihy a silně výrazné kresby.

JOSEF VÁCHAL
1884 Josef Váchal se narodil 23. září jako nemanželské dítě
v obci Milavče u Domažlic na Chodsku
1885 Vyrůstá v Písku u prarodičů z otcovy strany
1889 Nastupuje do čtyřletého učení na knihvazače v Praze
1904-1905
Navštěvuje krajinářskou školu Aloise Kalvody
a malířskou školu R. Béma
1905 První malířská cesta na Šumavu
1908 Člen literárního sdružení s okultním zaměřením
„Flammarion“
1910 Podílí se na založení umělecké skupiny „Sursum“
(spolu s E. Pacovským, F. Koblihou a J. Konůpkem).
První kniha textů a dřevořezů
1912 První výstava „Sursum“. Ilutrace knih J. Demla
1913 Svatba s Marií (Mášou) Pešulovou. Spoluzakládá
sdružení „Trojrám“
1914 Spoluzakládá Psychickou společnost
1916-1918
Rukuje na frontu (Kronova, Rombon, Isonzo)
1920 Počátek přátelství s grafi čkou A. Mackovou.
Ilustrace knih O. Březiny, J. Demla a F. Kašpara
1922 24.12. umírá Váchalova žena Máša
1924 Vydává knihu „Krvavý román“
1926 První samostatná výstava v Brně.
1928 Cesta do Německa, návštěva výstavy „Pressa“
v Kolíně nad Rýnem.
Mezinárodní cena na knižním veletrhu ve Florencii
za tisk a ilustrace. Píše knihu “Erotikon“ a knihu
vzpomínek “Malíř na frontě“
1929 Člen “Volné myšlenky československé“. Píše a kreslí
knihu “Očarovaná Šumava čili Myslivec Weitfällernský“.
Pracuje na velké knize o Šumavě
1930 Výstava v Plzni a Hradci Králové. Pracuje na knize
“Prášilská papírna“. Vystupuje z katolické církve
1931 Dokončuje práci na knize Šumava umírající
a romantická
1933-1934
Cesty na Slovensko. Vydává knihu
„Receptář barevného dřevorytu“
1934 Velká samostatná výstava u příležitosti
50. narozenin v Praze
1935 Výstava v Brně
1938 Stěhuje se na statek A. Mackové ve Studeňanech
u Jičína. Vytváří kresby velkého formátu
k básni O. Březiny
1939 Úmrtí matky na následky automobilové
nehody v Praze
1942 Ilustrace k Edgar Allan Poeovi
1943 Píše román “Čertova babička“
1950-1965
Vytváří dlouhé, ručně psané satirické romány,
žije v chudobě
1966 Roste zájem o jeho práce. Výstava životního díla
v Praze
1968 Vytváří poslední grafi ky. Získává krajskou cenu
za výtvarné umění
1969 Získává titul „Zasloužilý umělec“. 4. května umírá
jeho životní družka A. Macková. Váchal umírá
9. května ve Studeňanech ve věku 84 let
Josef-Váchal.jpg
Vachal_01.jpg
Vachal_02.jpg
Vachal_03.jpg
Vachal_04.jpg
Vachal_05.jpg
Vachal_07.jpg
Návrat na obsah