Kunsträume

Přejít na obsah
Výstavy > mimořádná výstava

Vít Pavlík

Vít Pavlík se narodil roku 1976 a na Jihočeské univerzitě vystudoval obor učitelství pro umělecké školy. Je ředitelem Základní umělecké školy ve Volarech a předsedou Asociace jihočeských výtvarníků. Na umělecké scéně působí od roku 1999, svá díla prezentuje na výstavách v České republice, Německu, Rakousku, Francii, ale i USA.  Inspiraci pro svou tvorbu nachází v rázovité krajině Šumavy. Pavlík se oprostil od věcného zobrazování skutečnosti, přesto lze v abstrahovaných tvarech a dynamických tazích štětcem vnímat v jeho obrazech neoblomnou sílu přírody.

Návrat na obsah