Kunsträume

Přejít na obsah
Výstavy > mimořádná výstava
„Zemi a lid“ na Kubě svým fotoaparátem zachytil Trevírský fotograf Wolfgang Raab. Jeho fotografie umožní pozorovateli proniknout do světa vně běžných klišé. Desetiletí trvající politická a hospodářská izolace vedla k všudypřítomné chudobě. Oproti tomu stojí
nevyčerpatelná schopnost improvizace, trpělivost a nezkrotná chuť do života, s jejíž pomocí se lidé výzvám všedního života staví. To vše fotografie Wolfganga Raaba zachycují. Jsou to obrazové dokumenty společnosti stále více usilující o změny.
Fotos: Wolfgang Raab
Návrat na obsah